Wearearchitects aan zet!

Wearearchitects is toegetreden tot het selecte genootschap Architectaanzet. Dit houdt in dat wij in Rotterdam uw woningen kunnen bouwen of verbouwen zonder de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het vergunningsvrij bouwen wordt mogelijk gemaakt doordat architecten elkaar zullen ondersteunen en controleren op de juiste naleving van het bouwbesluit en ruimtelijke inpassing (welstand). Dit bespaart leges en verkort de ontwikkeltijd van schets naar realisatie.

De volgende projecten komen in aanmerking voor Architectaanzet:

  • Een of twee ééngezinswoning(en). Dat kunnen bijvoorbeeld twee vrijstaande woningen naast elkaar zijn, een of twee rijtjeswoningen naast elkaar of één twee-onder-een-kap woning.Dat kan nieuwbouw of renovatie zijn. Ook klushuizen vallen hier onder
  • Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk, mits niet hoger dan 10 meter. Bijvoorbeeld een aanbouw, een serre, een tuinhuis of een atelier
  • Voor mantelzorgwoningen gelden aparte, landelijke regels. U vindt deze regels op rijksoverheid.nl
  • Een dakopbouw op een eengezinswoning waarbij geen extra woningen worden gerealiseerd
  • Een dakterras op een eengezinswoning
  • Een dakkapel op een eengezinswoning

Wil je meer weten mail of bel ons op info@wearerachitects.nl of 0637396204