WAA zoekt ontwikkelaar voor concept voor Haven van Rotterdam

WAA heeft in samenwerking met Tebodin en Fakton een onderzoek uitgevoerd voor een verbeterconcept om contrator and consultancy activiteiten te faciliteren in de Haven van Rotterdam. Het concept heeft ondertussen al veel enthousiasme ontvangen vanuit de industrie, het havenbedrijf en de contractors. WAA is op zoek naar een ontwikkelaar die samen met ons de volgende stap zou willen zetten. Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@wearearchitects.nl of bellen (contactpagina). Wij kunnen op verzoek het onderzoek nader komen toelichten aan de hand van een gedetailleerde presentatie en onderzoeksdocumenten.