Wearearchitects aan zet!

Wearearchitects is toegetreden tot het selecte genootschap Architectaanzet. Dit houdt in dat wij in Rotterdam uw woningen kunnen bouwen of verbouwen zonder de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het vergunningsvrij bouwen wordt mogelijk gemaakt doordat architecten elkaar zullen ondersteunen en controleren op de juiste naleving van het bouwbesluit en ruimtelijke inpassing (welstand). Dit bespaart leges en verkort de ontwikkeltijd

Lees verder