Samen werken aan het Huis van de Wijk De BrinkSamen werken aan het Huis van de Wijk De BrinkSamen werken aan het Huis van de Wijk De BrinkSamen werken aan het Huis van de Wijk De Brink

Samen werken aan het Huis van de Wijk De Brink

In nauwe samenwerking met WMO Radar, Breijer en de gebruikers van Huis van de Wijk De Brink is er een groot resultaat bereikt met de verbouwing. Het plan van Wearearchitects bestond uit het open breken van de begane grond om zodoende licht en lucht in de grote ontmoetingsruimte te creëren. De overbruggende tussenvloer is daardoor een zelfstandig element in de ruimte geworden en is benadrukt in het rood. Onder de overbrugging door is een bar en een receptie balie gebouwd, uitmondend in een nieuwe keuken.

Zeer bijzonder aan dit project was de nauwe betrokkenheid en samenwerking met bewoners en gebruikers. Zowel WMO Radar, als Breijer als Wearearchitects hebben de bewoners en gebruikers begeleid in het voornamelijk zelf uitvoeren van de verbouwing. Voor ons betekende dat het ontwerp vanaf dag 1 werd verdeeld in deelprojecten die per team opgepakt konden worden. Hierdoor was er inspraak en vrijheid voor de teams om het ontwerp vorm te geven en was er een goede controle en beheersing mogelijk van het budget.