Ecolodges in de woestijn

Bouwen zonder ecologische footprint. Voor een prijsvraag uitgeschreven door #beebreedersheeft Wearearchitects een offthegrid CLT ecolodge ontworpen, inclusief een CLT funderingsconcept! De woning is daardoor snel te plaatsen en te verplaatsen zonder enige footprint achter te laten. Het concept van footprintloos bouwen inspireert ons voor het realiseren van tijdelijke woon- of verblijfseenheden op bijzondere plekken. 

Lees verder

Wearearchitects aan zet!

Wearearchitects is toegetreden tot het selecte genootschap Architectaanzet. Dit houdt in dat wij in Rotterdam uw woningen kunnen bouwen of verbouwen zonder de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het vergunningsvrij bouwen wordt mogelijk gemaakt doordat architecten elkaar zullen ondersteunen en controleren op de juiste naleving van het bouwbesluit en ruimtelijke inpassing (welstand). Dit bespaart leges en verkort de ontwikkeltijd

Lees verder